Feldenkrais® Metoda somatskog učenja

Bole li vas leđa? Da li imate problema s fokusiranjem pažnje? Jeste li prestali raditi aktivnosti u kojima uživate?

Feldenkrais® Metoda pomoći će vam da se ponovno povežete sa prirodnim sposobnostima pokretanja, razmišljanja i osjećanja. Bilo da želite osjećati se udobnije dok sjedite za vašim kompjutorom, dok se igrate sa djecom ili unucima ili dok se bavite aktivnostima koje volite, ove nježne lekcije mogu unaprijediti vašu sveukupnu dobrobit.

Učenje pokretanja sa manje napora olakšava vam život. Fokus Feldenkrais® metode je u odnosu između pokreta i razmišljanja, stoga povećana mentalna osvještenost i kreativnost prate fizički napredak.

Svatko, od sportaša i umjetnika do odvjetnika i činovnika može koristiti Feldenkrais® metodu.

Unapređujemo dobrobit u svakodnevici kad se naučimo u potpunosti koristiti tijelom. Naša inteligencija ovisi o prilici koju koristimo da učimo po svom. To samoučenje vodi prema potpunom, dinamičnom životu.

Radionice koje nudimo

Awareness through movement (ATM®) lekcije

Trajanje: 45- 60min

Cijena radionice

15€ (drop in)

50€  mjesec (4-5x)

 

Funkcionalna integracija® pojedinačne lekcije

Trajanje: 60-75min

Cijena radionice

70€

Funkcionalna integracija® lekcije u seriji

Trajanje: 45-60min

Cijena radionice

60€

Pri uplati 5/ 10 lekcija u seriji, dodatni popust!

Funkcionalna integracija® lekcije za djecu

Trajanje: 25-45min

Cijena radionice

prvi dolazak 50€

u seriji lekcija 45€ 

Pri uplati 5/ 10 lekcija u seriji, dodatni popust!