Funkcionalna integracija ®

Jednako kao u Svjesnost kroz pokret lekcijama gdje verbalno vodimo ljude kroz sekvence pokreta, u funkcionalnoj integraciji Feldenkrais® pedagog vodi ljude kroz pokret sa nježnim, ne invazivnim dodirom.

Funkcionalna integracija je oblik taktilne i kinestetske komunikacije kroz koju klijent uči o svojoj tjelesnoj organizaciji kroz nježne dodire i pokretanje. Lekcija je usmjerena želji, namjeri ili potrebi klijenta. Proces učenja provodi se bez upotrebe sile ili invazivne procedure. Preko komunikacije i uz poštivanje klijentovih mogućnosti, kvaliteta i integriteta, pedagog stvara okolinu u kojoj klijent može ugodno učiti.

U Funkcionalnoj integraciji, pedagog razvija lekciju za studenta, po mjeri jedinstvene konfiguracije te osobe i momenta. Pedagog prenosi iskustva ugode, zadovoljstva i lakoće pokretanja dok klijent uči kako reorganizirati tijelo i ponašanje u novim efikasnijim običajima.

Lekcije se obično odvijaju tako da klijent leži na posebno dizajniranom stolu ali i u sjedećem položaju kao i u stajanju. Ponekad se koriste i različiti rekviziti kako bi poduprijeli položaj ili pomogli pokret.

Radionice koje nudimo

Awareness through movement (ATM®) lekcije

Trajanje: 45- 60min

Cijena radionice

100kn(drop in)

300kn mjesec (4-5x)

Funkcionalna integracija® prvi termin

Trajanje: 60-75min

Cijena

400kn

Funkcionalna integracija® lekcije u seriji

Trajanje: 45-60min

Cijena

350kn

Za seriju od 10 lekcija pri uplati 2 dodatne lekcije gratis

Funkcionalna integracija® lekcije za djecu

Trajanje: 25-45min

Cijena radionice

prvi dolazak 300kn

u seriji lekcija 250kn

Za seriju od 10 lekcija pri uplati 2 dodatne lekcije gratis