Feldenkrais2023-05-27T08:59:54+00:00

Feldenkrais metoda somatskog učenja

Fokus Feldenkrais® metode je u odnosu između pokreta i razmišljanja, stoga povećana mentalna osvještenost i kreativnost prate fizički napredak.

Naručite Feldenkrais lekcije

Radionice koje nudimo

Awareness through movement (ATM®) grupne lekcije

Trajanje: 45- 60min

Cijena radionice

15€ (drop in)

50€ mjesec (4-5x)

Funkcionalna integracija® prvi termin

Trajanje: 60-75min

Cijena radionice

70€

Funkcionalna integracija® lekcije u seriji

Trajanje: 45-60min

Cijena

60€

paket 5 250€

paket 10 450€

Funkcionalna integracija® lekcije za djecu

Trajanje: 25-45min

Cijena radionice

prvi dolazak 50€

u seriji lekcija 45€

paket 5 200€

paket 10 350€

Feldenkrais radionice

mini, cijelodnevna, vikend+

posebne teme

Mini 50€

Cijelodnevna 100€

Vikend+ 270€ 

Go to Top