Stjecanje kontrole

Autor: Donna Maebori

Poremećaji prehrane – anoreksija i bulimija – su ovisnosti kroz koje se pojedinac zadovoljava putem odbijanja. Ovo je odbijanje osobne gladi i tijela, pa stoga oporavak ima jedinstveni izazov. Oporavak znači napuštanje izgladnjivanja i odbijanja sebe, put koji uključuje hranjenje i ponovu brigu o vlastitom tijelu. Ovaj put nije stvar napuštanja supstanca kao što je oporavak od alkoholizma, tu se radi o povratku zdravom hranjenju i brizi o tijelu. To je visoko kompleksni i težak put.

Predavala sam tjedne Svjesnost kroz pokret lekcije u bolnici za poremećaje hranjenja prije nekoliko godina, kao dio opsežnog programa. Polaznici su koristili primarno pokrete poznate iz Feldenkrais metode, u svrhu učenja novih načina razmišljanja o sebi, kako bi stvorili novo poštovanje prema vlastitom tijelu. Učenje toleriranja i obraćanja pažnje na osjećanje, disanje, pokret bio je često glavno dostignuće za mnoge koji su sudjelovali.

Jedna mlada žena, koja je imala propalu i zaokruženu posturu, nije željela imati kako je rekla agresivnu posturu. Predložila sam joj da proba ovaj novi način držanja postupno, da ostane u granicama sigurnosti i da eksperimentira s tim. To je ona i učinila, te je postupno dovodila svoju posturu u uspravni položaj. Izjavila je oduševljenje samim time da je to uspjela, i rekla da je ta jednostavna stvar bila najveća pomoć pri preobrazbi. Osjećala se bolje i mogla je komunicirati s ljudima s manje straha te je prestala biti povučena.

Druga mlada žena također je naučila koristiti ovaj način promjene posture. Jedan tjedan došla je, i rekla da je imala sastanak s obitelji i socijalnim radnikom. Na tom sastanku, namjerno je zauzela uspravan položaj, i zadržavala je kontakt očima sa majkom dok su razgovarale. Rekla je grupi: «Bio je to prvi puta u mom životu da me je majka čula»

Obje žene su čini se naučile nov način djelovanja, koji nije više bio u smislu odbijanja svojeg «ja», nego radije stjecanjem kontrole kroz zdravo korištenje vlastitog tijela. To je način na koji Feldenkrais metoda može biti dio oporavka za ova komplicirana stanja.

Naručite odmah

Vježbajte sami kod kuće uz pomoć naših audio lekcija dostupnih na CD-u!

Naručite svoj CD as audio lekcijama sa Feldenkrais radionice SKOLIOZA by: Jerry Karzen već danas!
Naručite odmah