Feldenkrais metoda i ples

Autor: Nancy Galeota- Wozny

Polagani, delikatni pokreti koje obuhvaća Feldenkrais metoda® imaju puno toga za ponuditi svijetu plesa. Moshe Feldenkraisova povezanost s plesom datira još od 1940-tih godina u Izraelu, kada je plesač modernog plesa i notator Noah Eshkol, postao zainteresiran za njegov rad. Eshkol je koristio Feldenkraisove inovativne Svjesnost kroz pokret (ATM®) lekcije. Izraelski plesni terapeuti Leah Bartal i Nira Ne’man, autori «The Methaphoric Body and Movement, Awareness and Creativity» odali su počast Feldenkraisu što im je proširio vidike u razumijevanju povezanosti tijela i uma. One su zapisale, «Bile smo fascinirane načinom na koji je tretirao svaku lekciju kao cijelinu, radeći na jednoj temi, istražujući mnoge aspekte sa inovativnim varijacijama». Iz tih smo lekcija izvukle novu svijesnost, novi koncept razmišljanja i osjećanja tijela i uma.

Feldenkrais trener, plesač i certificirani analitičar pokreta, Donna Blank, provela je po prvi puta istraživanje o utjecaju ATM lekcija na plesače. Jedna plesačica sažela je svoja iskustva sa lekcijama Svjesnost kroz pokret, «Postala sam svjesna svog urođenog ali izgubljenog instinktivnog ponašanja. Sloboda u svim područjima rezultira iz ovog. Počela sam odgovarati na intuitivnoj razini- spremna na učenje i kreativan izričaj». (Feldenkrais journal #3)

Imala sam privilegiju biti dio studije koju je provela Blank, iz čega je proizašlo da je moj rad imao drastičnu promjenu od prijašnjeg . Moj kvalitativni raspon pokreta se proširio i otvorio mi nove vidike. Mnogi od nas osjećaju da jednostavno imamo više toga na raspolaganju. John Graham, jedan od prvih plesača koji je učio s Moshe Feldenkraisom, govori o osjećaju dodane dimenzije. On je napisao: « Ples će uvijek biti tu za mene. Moshe ga je zaokružio, izvukao bit iz njega.»

Danas, plesači iz različitih pozadina prakticiraju njegov rad- uključujući plesače iz svijeta baleta, kontakt improvizacije, modernog plesa, autentičnog pokreta i tradicionalnih plesova. Sve više akademskih plesnih programa uključuju Feldenkrais metodu u nastavni plan i program. Sylvie Fortin, profesorica plesa na University of Quebec u Montrealu, nalazi da je metoda ključna komponenta u plesnoj edukaciji. Ona je napisala: «Pedagoške strategije Feldenkrais metode (pristupanje samom sebi polako, nježno i zaigrano) pružile su mi ne mehaničke strategije koje sam trebala kako bi promijenila svoje obrasce pokretanja… Naša uzvišena osjetljivost ima potencijala promijeniti način na koji vidimo svijet oko nas i učiniti nas sposobnijima da djelujemo hotimično i efektivno.»

Naručite odmah

Vježbajte sami kod kuće uz pomoć naših audio lekcija dostupnih na CD-u!

Naručite svoj CD as audio lekcijama sa Feldenkrais radionice SKOLIOZA by: Jerry Karzen već danas!
Naručite odmah