Feldenkrais metode® u radu s djecom s cerebralnom paralizom

Prvo znanstveno istraživanje o utjecaju Feldenkrais metode® u radu s djecom s cerebralnom paralizom napisala je Chava Shelhav 1987. godine.

To je bila njena tema za doktorat na Bostonskom sveučilištu iste godine.

Ona je identificirala nekoliko načina kako Feldenkrais metoda® razvija neurološko funkcioniranje za pojedince koji nisu bili u mogućnosti razviti iste na prirodni način zbog utjecaja cerebralne paralize.

Feldenkrais pedagog komunicira holistički s djetetom, opservira i odgovara na razvojne, emocionalne i socijalne potrebe djeteta s cerebralnom paralizom. Također želi «usaditi povjerenje u dijete» tako da svaka lekcija bude razlog veselja a težnju stavlja na proces i usmjerenje umjesto na dostignuća pasivnih motoričkih obrazaca te tako «daje djetetu mogućnost učenja i integracije postojećih obrazaca te stvaranje novih korištenjem alternativnih pokretanja kako bi zadovoljili potrebu»

Jedan od dvaju predstavljenih slučajeva bio je dječak koji je pohađao uobičajene konvencionalne terapije od 3. mjeseca života kad mu je dijagnosticirana cerebralna paraliza. Sa 6 godina nije bio u mogućnosti sjediti bez vanjske pomoći, puzati ili ležati na leđima sa savijenim koljenima. Nedostajalo mu je motivacije da se povlači ili pokreće samostalno.

Dječak je tijekom godine dana primio seriju Funkcionalna integracija® lekcija. Na kraju godine dječak više «nije spadao u kategoriju djece s posebnim potrebama, mogao je slobodno sjediti, mijenjati položaj i vratiti se nazad u sjedenje bez tuđe pomoći. Naučio je opuštati različite dijelove tijela i mogao je računati a njegove sposobnosti crtanja i slikanja narasle su zajedno s oduševljenjem koje iz toga proizlazi. Počeo je pokazivati želju da se pokreće.»

Prema dječakovoj majici prijašnje metode tretiranja stvorile su napeto ozračje; morao je postizati i zadržavati položaje koji su za njega bili neugodni i uzrokovali mu bol.» Tek nakon sudjelovanja u Feldenkrais metodi, majka je bila u mogućnosti raditi s djetetom na ugodan način za oboje.

Majka je usto izjavila: «Promijenio se, ne samo fizički već i u cijelom biću. Ponovno je pronašao povjerenje, otkrio je potencijal i to mu daje samopouzdanje…. Naš odnos postao je prekrasan.»

Naručite odmah

Vježbajte sami kod kuće uz pomoć naših audio lekcija dostupnih na CD-u!

Naručite svoj CD as audio lekcijama sa Feldenkrais radionice SKOLIOZA by: Jerry Karzen već danas!
Naručite odmah